RIKTA ESMIL

RIKTA ESMIL A1


 

rikta-esmil-a1Klinički efekti:
aktivacija sinteze proteina(RNK, DNK),
povećanje aktivnosti enzima,
povećana proizvodnja ATP-a,
poboljšanje mikrocirkulacije, sastava i funkcije krvi,
ubrzava se regeneracija tkiva,
povećava se sinteza kolagena,
antiinflamatorni efekat,
antiedematozni efekat,
analgetsko dejstvo,
snižava nivo holesterola,
stimuliše imunitet

Oblici terapeutskog delovanja

rikta-esmil-a1-leg

RIKTA ESMIL A2


rikta-esmil-b1Klinički efekti:
aktivacija sinteze proteina(RNK, DNK),
povećanje aktivnosti enzima,
povećana proizvodnja ATP-a,
poboljšanje mikrocirkulacije, sastava i funkcije krvi,
ubrzava se regeneracija tkiva,
povećava se sinteza kolagena,
antiinflamatorni efekat,
antiedematozni efekat,
analgetsko dejstvo,
snižava nivo holesterola,
stimuliše imunitet

Oblici terapeutskog delovanja

rikta-esmil-b1-leg

U portabilnom aparatu RIKTA  ESMIL  2A ostvareni su kvantni principi terapije zajedno  sa površinskim delovaljem specijalno izabranih niskofrenfektnih struja – perkutne elektro-neuro stimulacija.

image003

Pulsirajuće infracrveno laserko zračenje

Ukazuje moćno stimulativno dejstvo na cirkulaciju krvi, ćelijsko membranski metabolizam ,

aktivira neurohumoralne faktore, imunokomplementarni sistem,

harmonizuje hormonske faktore metabolizma.

Klinički efekti:

* aktivacija sinteze proteina(RNK, DNK),

* povećanje aktivnosti enzima,

* povećana proizvodnja ATP-a,

* poboljšanje mikrocirkulacije, sastava i funkcije krvi,

* ubrzava se regeneracija tkiva,

* povećava se sinteza kolagena,

* antiinflamatorni efekat,

* antiedematozni efekat,

* analgetsko dejstvo,

* snižava nivo holesterola,

* stimuliše imunitet

i drugo…

image005

Pulsirajuće infracrveno zračenje

Poseduje veliku spektralnu širinu

Deluje na Zaharin-Hedove zone i ima snažno harmonizujuće delovanje na tonus centralnog i vegetativnog nervnog sistema.

Klinički efekti:

* blago zagrevanje površinskih slojeva tkivnih struktura

* aktivira mikrocirkulaciju

* pojačana regeneracija epitela i kože

* pojačava prodiranje laserskog zračenja u tkiva

image010Pulsirajuće crveno svetlo

Pulsirajuće crveno svetlo ima blagotvorno dejstvo,smanjuje intezitet inflamacije, naročito u oblasti rastersitog vezivnog tkiva.

klinički efekti::

* lokalno analgetsko dejstvo

* poboljšava mikrocirkulaciju

* dekongestivni efekat

* Izraženi terapeutski efekat u predelu zglobova, koji poseduju veliku količinu rastresitog vezivnog tkiva.

image012

Statičko magnetno polje

Pod uticajem statičkog magnetnog polja dolazi do vazodilatacije kapilara.

Vazodilatatorni efekat održava se između 1-6 dana nakon jednokratnog izlaganja. A posle kursa lečenja – 30-45 dana.

Klinički efekti usled delovanja na inflamatorna žarišta:

analgetsko

antiinflamatorno

regenerativno dejstvo.

Pri tome,kod emitera koji poseduju statičko magnetno polje povećava se penetracija laserskog zraka.

Analgetsko delovanje  perkutne elektro-neuro stimulacije oderđuje njenu primenu kod  bolesti praćenim bolovima , nezavisno od  njihove etiologije.

Aparat  se  pokazao vrlo efikasnim u brzom smanjenju bola , a takođe pri lečenju brojnih bolesti ,  na primer , artritisa , bolova u kičmi , bolesti kičmenog stuba i zglobova ,  a takođe oštrih bolova  izazvanih uganućima

Pulsirajući laser niskog inteziteta i širokopojasno infracrveno zračenje, pulsirajuće crveno svetlo i statičko magnetno polje, deluju istovremeno (sinergično) i međusobno se pojačavaju , što dovodi do jedinstvenog efekta kvantne terapije u lečenju širokog spektra bolesti, u kozmetologiji, rehabilitaciji, korektivnoj medicini, kao i u sportu.
Ukazuje moćno stimulativno dejstvo na cirkulaciju krvi, ćelijsko membranski metabolizam ,
aktivira neurohumoralne faktore, imunokomplementarni sistem,
harmonizuje hormonske faktore metabolizma.

Kvantnu energiju u opsegu rada aparata kvantne terapije RIKTA obezbeđuje laser najvišeg stepena bezbednosti i ne remeti prirodne međumolekularne veze. Ovim je obezbeđeno odstustvo od rizika komplikacija i neželjenih efekata

Kvantnu energiju u opsegu rada aparata kvantne terapije RIKTA obezbeđuje laser najvišeg stepena bezbednosti i ne remeti prirodne međumolekularne veze. Ovim je obezbeđeno odstustvo od rizika komplikacija i neželjenih efekata

Dokazana je praktična efikasnost širokog spektra primene kvantne terapije na ljude svih uzrasta.

Kvantna terapija uspešno se koristi za lečenje dece od najranijeg uzrasta, što je veoma važno, kada su mnogi lekovi kontraindikovani za decu, kao i za rehabilitaciju starijih osoba i invalida.

Aktivna istraživanja o efektu laserskog zračenja niskog inteziteta na žive organizme se sprovodi od 1980. Objavljen je veliki broj naučnih radova iz oblasti kliničkih efekata takvog zračenja.

Razrađene su sve vrste metodoloških materijala za primenu Kvantne terapije u različitim oblastima medicine i sporta.

Poseduje veliku spektralnu širinu
Deluje na Zaharin-Hedove zone i ima snažno harmonizujuće delovanje na tonus centralnog i vegetativnog nervnog sistema.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE O

APARATU POZOVITE RIKTA CENTAR